Checkout You have 0 item | Checkout
Customer Support +61 2 9698 5555
 • Regal

Regal

 • Regal

 • Regal herbs are produced by the Sheng Chang Pharmaceutical Company, which was founded in 1946.  It started from a small traditional herbal medicine manufacturer in Taipei and expanded to a modernized herbal medicine factory in Zhongli City.

   

  In 2000, Sheng Chang invested in Zhongli to establish a comprehensive manufacturing and research center for advanced development of Chinese herbal medicine. The new GMP manufacturing facility is approximately 60,000 square metres and is one of the largest Chinese herbal medicine factories in Taiwan. The modernised facility is equipped with state-of-the art manufacturing equipment from Germany as well as a comprehensive R&D facility and TAF approved laboratory. Sheng Chang is aiming to become internationally approved GMP factory in Taiwan.

   

  Strict Raw Material Selection Process


  The quality of Chinese medicine originates from the quality of the raw material. Therefore, Sheng Chang has cooperated with professional teams in China to purchase authentic raw materials. Stringent inspection process is controlled by experienced professionals in laboratory to examine and qualify all raw materials in terms of TLC identification, HPLC quantitative analysis, microbial examination, heavy metal, pesticide residues, plasticizer inspection, aflatoxins, aristolochic acid and sulfur dioxide tests. Over 18,000 square feet of warehouse space in the factory is used to store and maintain the stability of the raw materials.

   

  Advanced Processing of Herbal Medicine


  First, all qualified materials are treated or processed based on traditionally taught techniques passed down from generations. Later, the materials will go through a modernized finishing to further enhance the safety and efficacy of the Chinese medicine. Finally, the finished products are stored in an environmentally controlled storage facility to maintain the characteristics and quality of these products.

   

  State-of-the-art Manufacturing Facility


  Advanced extraction and concentration equipment from Germany effectively extract medicinal active ingredients and processed into final product through turbine oven and flow coater. Sheng Chang has also equipped its factory with liquid nitrogen freezing mills from Germany to grind herbs with high viscosity and oil while maintaining their natural characteristics.

   

  A list of concentration ratios and dosage calculator is available on request.

Regal Single Herbs

Product Name Price Qty
Huo Xiang - Pogostemon (Patchouli) - Pogostemon Patchouly [7008]
Bai Bian Dou - Dolichos - Lablab album Semen [5512]
Ban Zhi Lian - Scutellaria- Herba Scutellariae Barbatae [5534]
Ai Ye - Moxa Leaf - Artemisiae Argyi Folium [5000]
Pi Pa Ye - Eriobotryae - Eriobotryae Folium [5825]
Lai Fu Zi - Raphanus - Semen Raphani [6211]
Lu Lu Tong - Liquid Amber Fruit - Liquidambaris Fructus [5018]
Fu Xiao Mai - Wheat - Fructus Tritici [6046]
Dan Zhu Ye - Lophatherum - Herba Lophatheri [6112]
Shi Gao - Gypsum - Gypsum Fibrosum [5522]
Xiang Ru - Elsholtziae - Elsholtziae Herba [5037]
Mai Ya - Malt - Fructus Hordei Germinatus [6114]
Sang Zhi - Mulberry Twigs - Ramulus Mori [6026]
Nu Zhen Zi - Ligustrum - Fructus Ligustri Lucidi [5325]
Ting Li Zi - Lepidii - Lepidii Semen [5033]
Hua Shi (Cao) - Talc - Talcum [6306]
Di Yu - Sanguisorba - Radix Sanguisorbae [5608]
He Zi - Terminalia - Fructus Chebulae [6219]
Bai Jiang Cao - Thlaspi - Herba Patriniae - [6109]
Jin Qian Cao - Desmodium - Herba Desmodii Styracifolii [5015]
Su Zi (Zi Su Zi) - Perilla Seed - Fructus Perillae [7003]
Da Qing Ye - Isatis Leaf - Folium Isatidis [5319]
Sang Ye - Mulberry Leaf - Folium Mori [6025]
Da Fu Pi - Betel Husk/Areca Peel - Pericarpium Arecae [5318]
Gou Ji (CITES) - Tree Fern - Cibotium Rhizoma [5824]
Qing Pi - Green Citrus Peel - Pericarpium Citri Reticulatae Viride [5812]
Mu Li - Oyster Shell - Concha Ostreae [5713]
Bai Jie Zi - Sinapsis - Semen Sinapsis - [5511]
Bin Lang - Betel Nut/Areca Seed - Semen Arecae [6905]
Du Huo - Angelica - Radix Angelicae Pubescentis [6607]
Chuan Lian Zi - Melia - Fructus Toosendan [5307]
Zi Hua Di Ding - Violae Herba - Violae Herba [5042]
Ze Lan - Lycopi Herba - Lycopi Herba [5040]
Yin Chen Hao (Mien Yin Chen) - Capillaris - Herba Artemisiae capillaris [6018]
San Ling - Sparganii - Sparganii Rhizoma [5028]
Gao Liang Jiang - Alpiniae - Alpiniae Officinarum Rhizoma [5009]
Luo Shi Teng - Star Jasmine - Trachelospermum Jasminoides [5019]
Mu Gua - Chaenomeles - Fructus Chaenomelis [5406]
Bai Mao Gen - Imperata - Rhizome Imperatae [5520]
Fan Xie Ye - Senna - Sennae Folium [7212]
Hai Piao Xiao (AQIS) - Cuttlefish Bone - Endoconcha Sepiae [6036]
Xian He Cao - Agrimony - Agrimoniae Herba [5036]
Lu Gen - Reed Rhizome - Phragmitis Rhizoma [5043]
Ce Bai Ye - Biota - Platycladi Cacumen [5005]
Yu Xing Cao - Houttuynia - Houttuyniae Herba [6110]
Zi Wan - Aster - Radix Asteris [6214]
Zhu Ru - Bamboo Shavings - Caulis Bambusae in Taenia [5605]
He Ye - Nelumbinis - Nelumbinis Folium [5011]
Shen Jin Cao - Lycopodii - Lycopodii Herba [7205]
Pei Lan - Eupatorii Herba - Eupatorii Herba [5025]
Wu Yao - Lindera - Radix Linderae [6009]
Sheng Jiang - Fresh Ginger - Rhizoma Zingiberis Recens [5532]
Dan Dou Chi - Prepared Soybean - Semen Sojae Preparatum [6113]
Jue Ming Zi (Cao) - Cassia Seed - Semen Cassiae [5708]
Mu Xiang (Chuan ) - Vladimiriae (Saussurea) - Radix Vladimiriae [5427]
Gu Ya - Sprouted Rice - Setariae Germinatus Fructus [7213]
He Huan Pi - Albizia - Cortex Albiziae [5607]
Sang Bai Pi - Mulberry Bark - Cortex Mori [6027]
Gui Zhi - Cinnamon Twigs - Ramulus Cinnamomi [6021]
Xiao Hui Xiang - Fennel - Fructus Foeniculi [5309]
Bu Gu Zhi - Psoralea Fruit - Fructus Psoraleae [6226]
Cang Er Zi - Xanthium - Fructus Xanthii [6407]
Zi Su Ye - Perilla Leaf - Folium Perillae [6216]
Sang Ji Sheng - Taxilli (Viscum) - Herba Taxilli [6208]
Che Qian Zi - Plantago Seed - Semen Plantaginis [5711]
Da Zao - Jujube - Fructus Zizyphi Jujubae [5311]
Ku Shen (Gen)- Sophora Root - Radix Sophorae Flavescentis [5912]
Su Mu - Sappan Lignum - Sappan Lignum [5030]
Di Fu Zi - Kochia - Fructus Kochiae [5611]
Suo Yang - Cynomorium - Herba Cynomorii [6901]
E Zhu - Zedoaria - Curcumae Zedoaria Rhizoma [6116]
Ou Jie (Sheng) - Lotus Node - Nodus Rhizoma Nelumbinis [7002]
Niu Bang Zi - Arctium - Fructus Arctii [5403]
Yi Yi Ren - Coix - Coicis Semen [6701]
Hei Di Yu - Sanguisorbae - Sanguisorbae Radix Preparata [5012]
Gan Jiang - Dried Ginger - Rhizoma Zingiberis [6108]
Xuan Fu Hua - Inulae Flos - Inulae Flos [7216]
Qian Shi - Euryale Seed - Euryales Semen [5807]
She Chuang Zi - Cnidium Fruit - Fructus Cnidii [6102]
Dong Gua Zi - Benincasa - Semen Benincasae [5528]
Qian Nian Jian - Homalomenae - Homalomenae Rhizoma [5026]
Mu Zei - Shave Grass - Eguiseti Hiemalis Herba [5023]
Qing Hao - Artemisia - Artemisiae Annuae Herba [5813]
Man Jing Zi - Vitex Fruit - Fructus Viticis [6508]
Mu Tong Chuan - Clematidis - Clematidis Armandii Caulis [5022]
Bi Xie - Tokoro - Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae [6304]
Wang Bu Liu Xing - Vaccaria Seed - Vaccariae Semen [5034]
Jing Jie - Schizonepeta - Herba Schizonepetae [6019]
Bai Zhi - Angelica - Radix Angelicae Dahuricae [5505]
Mang Xiao - Mirabilitum - Natrii Sulfas [5702]
Ji Xue Teng - Spatholobus (Milettia) - Caulis Spatholobi [7010]
Jiang Huang - Turmeric - Rhizoma Curcumae Longae [6709]
Pu Gong Ying - Dandelion - Herba Taraxaci [6411]
Shu Di Huang - Cooked Rehmannia [6602]
Wu Mei - Mume - Fructus Mume [6007]
Yi Mu Cao - Leonurus - Herba Leonuri [6041]
Xu Duan - Dipsacus - Radix Dipsaci [7101]
Ze Xie - Alisma - Rhizoma Alismatis [6606]
Xiang Fu - Cyperus - Rhizoma Cyperi [5909]
Sheng Di Huang - Raw Rehmannia - Radix Rehmanniae [5533]
Ge Gen - Pueraria - Radix Puerariae [6308]
Chen Pi - Citrus Peel - Pericarpium Citri Reticulatae [6117]
Ye Jiao Teng - Polygonum Stem - Caulis Polygoni Multiflori [5816]
Xuan Shen - Scrophularia - Radix Scrophulariae [5501]
Han Lian Cao - Eclipta - Herba Ecliptae [5701]
Shan Zha - Hawthorn Fruits - Fructus Crataegi [5321]
Xi Xian Cao - Siegesbeckiae Herba - Siegesbeckiae Herba [7207]
Huai Niu Xi - Achyranthes Root - Radix Achyranthis Bidentatae [5405]
Long Gu - Dragon Bone - Os Draconis [6704]
Gua Lou Gen (Tian Hua Fen) - Trichosanthes Root - Radix Trichosanthis [5031]
Bai Shao Yao - White Peony - Radix Paeoniae alba [5722]
Xia Ku Cao - Prunella - Prunellae Herba [6024]
Yin Yang Huo - Epimedium - Herba Epimedii [6101]
Gan Cao - Licorice - Radix Glycyrrhizae [5536]
Mo Yao - Myrrh - Myrrha [5717]
Shan Yao - Dioscorea - Rhizoma Dioscoreae [5320]
Yu Zhu - Polygonatum - Rhizoma Polygonati Odorati [5538]
Bai Bu - Stemona - Radix Stemonae - [5602]
Nan Ban Lan Gen - Baphicacanthis Cusia Rx [5003]
Niu Xi (Chuan) - Cyathulae Root - Radix Cyathulae [5426]
Hu Zhang - Knotweed Rhizoma - Rhizoma Polygoni Cuspidati [5829]
Zhi Qiao - Aurantii Fructus - Aurantii Fructus [5041]
Ma Chi Xian - Purslane - Portulacae Herba [5020]
Ji Li (Bai) - Tribulus - Tribuli Fructus - [6412]
Huang Qin - Scute - Radix Scutellariae [6210]
Bo He - Mentha - Herba Menthae [6708]
Chi Shao - Red Peony - Radix Paeoniae Rubra [5719]
Tu Fu Ling - Smilax - Rhizoma Smilacis Glabrae [5308]
Shi Chang Pu - Acorus - Acori Graminei Rhizoma [6201]
Zhi Mu - Anemarrhena - Anemarrhenae Radix [5804]
Zhi Shi - Citrus Immature - Fructus Aurantii immaturus [5929]
Zhi Gan Cao - Prepared Licorice Root - Glycyrrhiza Radix Prepared [9002]
Ru Xiang - Boswellia (Frankincense) - Olibanum [5809]
Da Huang - Rhubarb - Rhizoma Rhei [5312]
Gou Teng - Gambir - Ramulus Uncariae Cum Uncis [6106]
Bai Hua She She Cao - Oldenlandia - Oldenlandia Herba - [5502]
Xing Ren - Apricot Seed - Semen Armeniacae amarum [5712]
Fu Ling - Hoelen - Poria [6017]
Hong Teng - Sargentodoxae - Sargentodoxae Caulis [5013]
Ban Lan Gen - Isatis Root - Radix Isatidis [5803]
Ren Dong Teng - Lonicerae - Lonicerae Caulis [5027]
Huang Bai (Chuan) - Phellodendron - Cortex Phellodendri [6203]
Tu Si Zi - Cuscuta - Semen Cuscutae [6303]
Qian Hu - Peucedanum - Radix Peucedani [5911]
She Gan - Belamcanda Rhizome - Rhizoma Belamcandae [6006]
Chuan Xin Lian - Andrographis - Andrographitis Herba [7211]
Jie Nei Jin (AQIS) - Chicken Gizzard Skin - Endothelium Corneum Gigeriae Galli [5420]
Chuan Xiong - Lovage Root (Ligusticum) - Rhizoma Ligusticum Chuanxiong [5305]
Xie Bai - Allii Macrostemi Bulbus - Allii Macrostemi Bulbus [5038]
Gua Lou Zi Ren - Trichosanthes Seed - Semen Trichosanthis [5902]
Gua Luo Pi - Trichosanthis - Trichosanthis Pericarpium [5010]
Shan Zhi Zi - Gardenia - Fructus Gardeniae [6123]
Sheng Ma - Cimicifuga - Rhizoma Cimicifugae [5411]
Zao Jiao Ci - Gleditsiae - Gleditsiae Spina [5039]
He Shou Wu - Multiflorum - Radix Polygoni Multiflori [5709]
Sha Yuan Zi - Astragalus Seed - Semen Astragali Complanati [5725]
Qian Cao - Madder Root - Radix Rubiae [6031]
Gao Ben - Ligusticum Root - Rhizoma Ligustici [6903]
Wei Ling Xian - Clematidis - Radix Clematis [5906]
Mu Dan Pi (Su) - Moutan - Cortex Moutan [5714]
Cang Zhu - Atractylodes - Rhizoma Atractylodis [6406]
Wu Jia Pi - Periplocae - Periplocae Cortex [5035]
Bai Qian - Cynanchi Stauntonii Rhizoma [7208]
Gou Qi Zi - Lycium Fruit - Fructus Lycii [5922]
Ju Hong - Orange Peel - Exocarpium Citri Rubrum [6609]
Dan Shen - Salvia Root - Radix Salviae Miltiorrhizae [5419]
Xian Mao - Curculiginis - Curculiginis Rhizoma [5032]
Di Gu Pi - Lycium Bark - Cortex Lycii [5610]
Wu Ling Zhi - Squirrel Scat - Trogopterori Faeces [5423]
Yi Zhi Ren - Alpinia Fruits - Fructus Alpiniae Oxyphyllae [6040]
Hu Ma Ren (Ma Zhi Hu) - Sesame Seed - (6103)
Bai Zhu - White Atractylodes - Rhizoma Atractylodis Macrocephalae [5504]
Gua Lou Shi - Trichosanthes Fruit - Fructus Trichosanthis [5903]
Mao Dong Qing - Ilicis - Ilicis Pubescentis Radix [5021]
Ding Xiang - Cloves - Caryophylli Flos [5007]
Zi Cao Gen - Lithospermi - Lithospermi Radix [6213]
Dang Gui Wei - Angelicae - Angelicae Sinensis Radix Cauda [5006]
Fang Ji (Han Fang Ji) - Stephania - Radix Stephaniae Tetrandrae [6409]
Gu Sui Bu - Drynaria - Rhizoma Drynariae [6005]
Bai Dou Kou - Cardamon - Fructus Amomi rotundus - [5508]
Huang Qi - Astragalus - Radix Astragali [6205]
Huang Jing - Polygonatum Root - Rhizoma Polygonati [6206]
Yu Jin - Turmeric - Radix Curcumae [5103]
Yuan Zhi - Polygala - Polygalae Radix [6401]
Hou Po - Magnolia Bark - Cortex Magnoliae Officinalis [5918]
Shen Qu - Shen Chu - Massa Medicata Fermentata [6004]
Nan Sha Shen - Adenophorae Radix - Adenophorae Radix [5024]
Rou Gui - Cinnamon Bark - Cortex Cinnamomi [5618]
Bai He - Lily - Lilii Bulbus [5601]
Jie Geng - Platycodon - Radix Platycodi ([6020]
Hong Jing Tian - Rhodiola - Rhodiolae Rhizoma [7217]
Tian Nan Xing - Arisaema - Rhizoma Arisaematis Preparata [5416]
Bai Xian Pi - Dictamnus Root (Fraxinella) - Cortex Dictamni [5515]
Huai Hua - Sophora - Flos Sophorae [6414]
Fu Shen - Poria - Poria Sclerotium Pararadicis [6016]
Lian Qiao - Forsythia Fruit - Fructus Forsythiae [6107]
Fo Shou - Finger Citron - Fructus Citri Sarcodactylis [5802]
Ci Wu Jia - Acanthopana - Acanthopanacis Senticosi Radix [5830]
Rou Dou Kou - Myristicae (Nutmeg) - Myristicae Semen [5614]
Bei Sha Shen - Glehnia Root - Radix Glehniae [5527]
Yu Li Ren - Pruni Semen - Pruni Semen [7219]
Bai Zi Ren - Platycladus (Biota) - Semen Platycladi [5921]
Xin Yi Hua - Magnolia Flower - Flos Magnoliae [5716]
Long Dan Cao - Gentiana - Radix Gentianae [6706]
Shan Zhu Yu - Cornus - Fructus Corni [5324]
Qin Jiao - Gentianae Macrophylla- Gentianae Macrophyllae Radix [6029]
Long Yan Rou - Longan Fruit - Longanae Arillus [5017]
Tao Ren - Persica - Persicae Semen [6023]
Yan Hu Suo - Corydalis - Rhizoma Corydalis [5805]
Tian Men Dong - Asparagus - Radix Asparagi [5417]
Dang Gui (Chuan) - Angelica - Radix Angelicae Sinensis [6307]
Pu Huang - Bulrush - Pollen Typhae [6410]
Ba Ji Tian - Morinda Root - Radix Morindae officinalis [5425]
Mai Men Dong - Ophiopogon - Radix Ophiopogonis [6115]
Chai Hu - Bupleurum - Radix Bupleuri [5910]
Sha Ren (Suo) - Cardamom - Fructus Amomi [5914]
Ju Hua - Chrysanthemum - Flos Chrysanthemi [6225]
Hong Hua - Carthamus - Flos Carthami [5915]
Fang Feng - Siler (Saposhnikovia) - Radix Saposhnikoviae [5723]
Dang Shen - Codonopsis - Radix Codonopsis [7005]
Du Zhong - Eucommia Bark - Cortex Eucommiae [5727]
Wu Wei Zi - Schisandra Fruit - Fructus Schisandrae Chinensis [5421]
Fu Pen Zi - Rubus - Fructus Rub [6902]
Ban Xia (Zhi) - Pinellia Rhizome - Rhizoma Pinelliae ternata [5535]
Qiang Huo - Notopterygium Root - Rhizoma et Radix Notopterygii [5828]
Huang Lian - Coptis Rhizome - Rhizoma Coptidis [6204]
Chan Tui - Cicada - Periostracum Cicadae [5817]
Bei Mu Zhu - Fritillaria - Bulbus Fritillariae Thunbergii [5724]
Rou Cong Rong - Cistanche - Cistanches Herba ([5615]
Bai Jiang Chan - Bombyx - Bombyx Batryticatus - [5002]
Zhu Ling - Polyporus - Polyporus [6603]
Tai Zi Shen - Pseudostellaria - Pseudostellaria radix [9026]
Tian Ma (CITES) - Gastrodia - Gastrodia Elata [5413]
Wu Zhu Yu - Evodia - Fructus Evodiae [5801]
Suan Zao Ren - Zizyphus - Semen Ziziphi Spinosae [6415]
Jin Yin Hua - Honeysuckle Flower - Flos Lonicerae [5820]
Shi Hu - Dendrobii - Dendrobii Herba [5029]
San Qi - Notoginseng Root - Radix Notoginseng [5326]
E Jiao - Gelatin - Gelatinum Corii Asini [5808]
Ren Shen - Ginseng - Radix Ginseng [5204]
Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3