Checkout You have 0 item | Checkout
Customer Support +61 2 9698 5555
  • Hand sanitiser

Regal Single Herbs

Product Name Price Qty
Huang Qi - Astragalus - Radix Astragali [6205]
Huang Qin - Scute - Radix Scutellariae [6210]
Huo Xiang - Pogostemon (Patchouli) - Pogostemon Patchouly [7008]
Ji Li (Bai) - Tribulus - Tribuli Fructus - [6412]
Ji Xue Teng - Spatholobus (Milettia) - Caulis Spatholobi [7010]
Jiang Huang - Turmeric - Rhizoma Curcumae Longae [6709]
Jie Geng - Platycodon - Radix Platycodi ([6020]
Jie Nei Jin (AQIS) - Chicken Gizzard Skin - Endothelium Corneum Gigeriae Galli [5420]
Jin Qian Cao - Desmodium - Herba Desmodii Styracifolii [5015]
Jin Yin Hua - Honeysuckle Flower - Flos Lonicerae [5820]
Jing Jie - Schizonepeta - Herba Schizonepetae [6019]
Ju Hong - Orange Peel - Exocarpium Citri Rubrum [6609]
Ju Hua - Chrysanthemum - Flos Chrysanthemi [6225]
Jue Ming Zi (Cao) - Cassia Seed - Semen Cassiae [5708]
Ku Shen (Gen)- Sophora Root - Radix Sophorae Flavescentis [5912]
Lai Fu Zi - Raphanus - Semen Raphani [6211]
Lian Qiao - Forsythia Fruit - Fructus Forsythiae [6107]
Long Dan Cao - Gentiana - Radix Gentianae [6706]
Long Gu - Dragon Bone - Os Draconis [6704]
Long Yan Rou - Longan Fruit - Longanae Arillus [5017]
Lu Gen - Reed Rhizome - Phragmitis Rhizoma [5043]
Lu Lu Tong - Liquid Amber Fruit - Liquidambaris Fructus [5018]
Luo Shi Teng - Star Jasmine - Trachelospermum Jasminoides [5019]
Ma Chi Xian - Purslane - Portulacae Herba [5020]
Mai Men Dong - Ophiopogon - Radix Ophiopogonis [6115]
Mai Ya - Malt - Fructus Hordei Germinatus [6114]
Man Jing Zi - Vitex Fruit - Fructus Viticis [6508]
Mang Xiao - Mirabilitum - Natrii Sulfas [5702]
Mao Dong Qing - Ilicis - Ilicis Pubescentis Radix [5021]
Mo Yao - Myrrh - Myrrha [5717]
Mu Dan Pi (Su) - Moutan - Cortex Moutan [5714]
Mu Gua - Chaenomeles - Fructus Chaenomelis [5406]
Mu Li - Oyster Shell - Concha Ostreae [5713]
Mu Tong Chuan - Clematidis - Clematidis Armandii Caulis [5022]
Mu Xiang (Chuan ) - Vladimiriae (Saussurea) - Radix Vladimiriae [5427]
Mu Zei - Shave Grass - Eguiseti Hiemalis Herba [5023]
Nan Ban Lan Gen - Baphicacanthis Cusia Rx [5003]
Nan Sha Shen - Adenophorae Radix - Adenophorae Radix [5024]
Niu Bang Zi - Arctium - Fructus Arctii [5403]
Niu Xi (Chuan) - Cyathulae Root - Radix Cyathulae [5426]
Nu Zhen Zi - Ligustrum - Fructus Ligustri Lucidi [5325]
Ou Jie (Sheng) - Lotus Node - Nodus Rhizoma Nelumbinis [7002]
Pei Lan - Eupatorii Herba - Eupatorii Herba [5025]
Pi Pa Ye - Eriobotryae - Eriobotryae Folium [5825]
Pu Gong Ying - Dandelion - Herba Taraxaci [6411]
Pu Huang - Bulrush - Pollen Typhae [6410]
Qian Cao - Madder Root - Radix Rubiae [6031]
Qian Hu - Peucedanum - Radix Peucedani [5911]
Qian Nian Jian - Homalomenae - Homalomenae Rhizoma [5026]
Qian Shi - Euryale Seed - Euryales Semen [5807]
Qiang Huo - Notopterygium Root - Rhizoma et Radix Notopterygii [5828]
Qin Jiao - Gentianae Macrophylla- Gentianae Macrophyllae Radix [6029]
Qing Hao - Artemisia - Artemisiae Annuae Herba [5813]
Qing Pi - Green Citrus Peel - Pericarpium Citri Reticulatae Viride [5812]
Ren Dong Teng - Lonicerae - Lonicerae Caulis [5027]
Ren Shen - Ginseng - Radix Ginseng [5204]
Rou Cong Rong - Cistanche - Cistanches Herba ([5615]
Rou Dou Kou - Myristicae (Nutmeg) - Myristicae Semen [5614]
Rou Gui - Cinnamon Bark - Cortex Cinnamomi [5618]
Ru Xiang - Boswellia (Frankincense) - Olibanum [5809]
San Ling - Sparganii - Sparganii Rhizoma [5028]
San Qi - Notoginseng Root - Radix Notoginseng [5326]
Sang Bai Pi - Mulberry Bark - Cortex Mori [6027]
Sang Ji Sheng - Taxilli (Viscum) - Herba Taxilli [6208]
Sang Ye - Mulberry Leaf - Folium Mori [6025]
Sang Zhi - Mulberry Twigs - Ramulus Mori [6026]
Sha Ren (Suo) - Cardamom - Fructus Amomi [5914]
Sha Yuan Zi - Astragalus Seed - Semen Astragali Complanati [5725]
Shan Yao - Dioscorea - Rhizoma Dioscoreae [5320]
Shan Zha - Hawthorn Fruits - Fructus Crataegi [5321]
Shan Zhi Zi - Gardenia - Fructus Gardeniae [6123]
Shan Zhu Yu - Cornus - Fructus Corni [5324]
She Chuang Zi - Cnidium Fruit - Fructus Cnidii [6102]
She Gan - Belamcanda Rhizome - Rhizoma Belamcandae [6006]
Shen Jin Cao - Lycopodii - Lycopodii Herba [7205]
Shen Qu - Shen Chu - Massa Medicata Fermentata [6004]
Sheng Di Huang - Raw Rehmannia - Radix Rehmanniae [5533]
Sheng Jiang - Fresh Ginger - Rhizoma Zingiberis Recens [5532]
Sheng Ma - Cimicifuga - Rhizoma Cimicifugae [5411]
Shi Chang Pu - Acorus - Acori Graminei Rhizoma [6201]
Shi Gao - Gypsum - Gypsum Fibrosum [5522]
Shi Hu - Dendrobii - Dendrobii Herba [5029]
Shu Di Huang - Cooked Rehmannia [6602]
Su Mu - Sappan Lignum - Sappan Lignum [5030]
Su Zi (Zi Su Zi) - Perilla Seed - Fructus Perillae [7003]
Suan Zao Ren - Zizyphus - Semen Ziziphi Spinosae [6415]
Suo Yang - Cynomorium - Herba Cynomorii [6901]
Tai Zi Shen - Pseudostellaria - Pseudostellaria radix [9026]
Tao Ren - Persica - Persicae Semen [6023]
Tian Ma (CITES) - Gastrodia - Gastrodia Elata [5413]
Tian Men Dong - Asparagus - Radix Asparagi [5417]
Tian Nan Xing - Arisaema - Rhizoma Arisaematis Preparata [5416]
Ting Li Zi - Lepidii - Lepidii Semen [5033]
Tu Fu Ling - Smilax - Rhizoma Smilacis Glabrae [5308]
Tu Si Zi - Cuscuta - Semen Cuscutae [6303]
Wang Bu Liu Xing - Vaccaria Seed - Vaccariae Semen [5034]
Wei Ling Xian - Clematidis - Radix Clematis [5906]
Wu Jia Pi - Periplocae - Periplocae Cortex [5035]
Wu Ling Zhi - Squirrel Scat - Trogopterori Faeces [5423]
Wu Mei - Mume - Fructus Mume [6007]
Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3